התקשרו עכשיו:  08-9934663

if social media logo facebook 1098972  

באדיבות גנית פארק בע"מ
מתקני המשחק המורכבים בשטח, מחוייבים על פי תקן הבטיחות הישראלי למתקני משחקים (ת"י 1498 ) להיות מותקנים על מצע מיוחד המותאם לפעילות ילדים ועומד בדרישות התקן.
ישנם 3 סוגי מצעים המותרים בתקן


1. מצע חול:
דרישת התקן היא שגודל הגרגירים יהיה בין 0.2 עד 2 מ"מ, והחול יהיה נקי ואינו מעורבב באדמה ואבנים. דרישת מכון התקנים היא כי תילקח דוגמא של חול מהשטח המיועד להתקנה ורק לאחר קבלת אישור מעבדת מכון התקנים לתקינות החול, תבוצע התקנת המתקנים. חובה על המצעים להיות בגובה 30 ס"מ לפחות.

2. סומסומיה (גרעינית גן):
דרישות התקן הן כי גודל הגרגירים יהיה 2-8 מ"מ.
הסומסומיה חייבת להיות מסופקת ממחצבה בעלת תו תקן של מכון התקנים בלבד.
כל חומר אחר שאינו עומד בדרישה זו, לא יאושר על ידי מכון התקנים.
במידה וגרעינית הגן תוזמן ממחצבה, שאינה בעלת תו תקן, תילקח דוגמא מהשטח המיועד להתקנה ורק לאחר קבלת אישור מעבדת מכון התקנים לתקינות המצע, תבוצע התקנת המתקנים. מכון התקנים דורש, שלפני התקנת המתקנים תסופק תעודת משלוח של המחצבה המורשת המראה, שהמצע סופק לאתר ההתקנה על ידי מחצבה בעלת תו תקן כאמור. על המצעים להיות בגובה 30 "מ לפחות.

3. משטח גומי:
על מנת לבצע משטח גומי מתחת למתקני המשחק, יש להכין מצע מתאים של אספלט, כורכר מהודק, או משטח בטון עליו יודבק הגומי. משטחים אלו יש להכין לפני התקנת המתקנים באתר, ועם גמר התקנת המתקנים יבוצע משטח הגומי.
הנחיות מכון התקנים, שעובי הגומי יהיה בהתאם לגובה הנפילה ויבוצע על ידי חברה בעלת תו תקן בלבד. כבר בזמן ביצוע ההזמנה יש לוודא, שמשטח הגומי כבר הוזמן מחברה בעלת תו תקן כאמור. במידה ועד למועד ההתקנה עדיין לא הוזמן על ידי הלקוח משטח הגומי, אין לצאת להתקנת המתקנים. מיד בגמר ההתקנה יש לסגור את המתקן בצורה שלא תאפשר בו שימוש של ילדים. רק לאחר השלמת הגומי ובדיקת מכון התקנים ניתן יהיה לפתוח את המתקן לשימוש.

סביבת ההתקנה:
* אסור בתכלית האיסור כי יהיה קו חשמל מעל שטח מתקני המשחק.
* במגרשי משחקים בהם קיימת קירבה לכביש או למגרש חניה, יש להציב גדר הפרדה וכן מחסומים בגובה 50 ס"מ לפחות בכניסות וביציאות לאזורי המשחק.
* יש להקפיד על מרווחי בטיחות שבין המתקנים לגבול אזור המשחק בהתאם לדרישות התקן.
* לאחר התקנת המתקנים, חל איסור של הוספת עמודים או שינוי אבני שפה וכדומה ללא קבלת אישור בכתב מהחברה. כל מתקן שהותקן על כל מצע חייב להיות סגור בצורה שלא תאפשר שימוש של ילדים, כל עוד לא נבדק ואושר על ידי מכון התקנים. על מנת להוכיח שהמתקן אומנם נסגר כאמור, על המתקינים לצלמו סגור ולהעביר את התמונה לתיעוד במשרד.
* ברצוננו להדגיש כי התקנת המתקנים וקבלת אישור מכון התקנים תלויים בעמידה בכל ההוראות המפורטות לעיל.


מה צריך לדעת לפני שמתקינים מתקן משחקים?
יש לבחון את תוכנית הקרקע של השטח ולוודא שאין מתחת לשטח כבלי חשמל, צינורות ביוב או מים.חל איסור מוחלט להימצאות כבל חשמל מעל שטח מתקן המשחקים.לוודא אפשרות גישת משאית עם מנוף לשטח התקנת מתקני המשחקים.לוודא שיש גישה לנקודת חשמל ומים לשימוש המתקינים.סביבת הגן צריכה להיות רחוקה ב 20 מ' מכל כביש או כל דרך או חנייה שאינה להולכי רגל בלבד, במידה והיא קרובה יותר מ 20 מ' יש להתקין גדר התפרצות.